Wiadomości

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 18 lutego 2019    |    Imieniny obchodzą: Konstancja, Maksym, Bernadeta

Wiadomości

O północy z czwartku na piątek rozpoczęła się żałoba narodowa po śmierci byłego premiera Jana Olszewskiego. Potrwa do godziny 19:00 w sobotę. W związku z tym, do połowy masztu zostały opuszczone flagi państwowe, a także flagi miasta przed Urzędem Miasta Kraśnik.

Uroczystości pogrzebowe będą miały charakter państwowy. Jan Olszewski spocznie w sobotę po popołudniu na cmentarzu na Powązkach Wojskowych.

Były premier zmarł w ubiegły czwartek w wieku 88 lat. Pełnił tę funkcję w latach 1991-1992, był również obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL i doradcą prezydenta RP. W 2009 r. został odznaczony Orderem Orła Białego.

 

zaloba1

0
0
0
s2smodern

5 lutego 2019r. na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego Maria Tylu zakończyła długofalową funkcyjność w strukturach związkowych.

Przez pięć kadencji była prezesem Zarządu Oddziału ZNP, a następnie przez cztery kadencje – przewodniczącą Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów w Kraśniku.

Serdeczne życzenia i gratulacje składali związkowej jubilatce przybyli na uroczystość goście – Krzysztof Babisz – Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Kraśnik oraz Anna Marcinkowska – Prezes Zarządu Powiatowego Oddziału ZNP w Kraśniku oraz koleżanki i koledzy.

Przez cały okres działalności związkowej współpracowała z samorządem Miasta Kraśnik na niwie oświatowej. Za zasługi dla oświaty i wychowywania została odznaczona w 1986 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 2008 roku otrzymała medal Za Zasługi dla Powiatu Kraśnickiego – Medal Starosty, a w 2010 roku tytuł  Za Zasługi dla Kraśnika od Burmistrza Miasta Kraśnik. W dowód uznania za aktywną działalność związkową otrzymała Złotą Odznakę ZNP. Zarząd Główny nadał jej Tytuł Honorowego Prezesa Oddziału ZNP w Kraśniku. Jako członek Komitetu Założycielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w naszym mieście zaangażowała się na rzecz jego powstania i rozwoju. Pełniła funkcję zastępcy Przewodniczącego Samorządu. Do chwili obecnej jest aktywnym słuchaczem Uniwersytetu i stara się służyć innym radą i pomocą.

Pani Maria Tylus ukończyła szkolenie w ramach projektu „GPS Partycypacji Seniora”, którego celem było zwiększenie zaangażowania seniorów w życie publiczne oraz nabycie umiejętności w zakresie partycypacji społecznej. Obecnie pełni funkcję sekretarza Rady Seniorów. Trzykrotnie reprezentowała środowisko senioralne w Sejmie, gdzie przedstawiane były sprawy socjalno-bytowe emerytów i rencistów oraz założenia polityki senioralnej w Polsce.

Mamy nadzieję, że pani Maria nadal będzie aktywnym związkowcem i społecznikiem działającym dla doba środowiska senioralnego.

ZNP emeryci2

Maria Tylus (w środku), wieloletnia działaczka ZNP i środowiska seniorów

ZNP emeryci1

Podziękowania w imieniu bumistrza Kraśnika złożył Krzysztof Babisz 

0
0
0
s2smodern

Ferie, nawet spędzane w mieście mogą być ciekawe! Przez całe ferie w Kraśniku będą odbywać się zajęcia sportowe i edukacyjne. Można skorzystać z bezpłatnej nauki pływania, wziąć udział w turniejach sportowych, przyjść na warsztaty fotograficzne, zajęcia plastyczne czy muzyczne.  Program zajęć dla dzieci przygotowały Miejska Biblioteka Publiczna, MOSiR, CKiP. Dzięki współpracy podjętej przez prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Pomoc i burmistrza Miasta Kraśnik zajęcia będą odbywać się też w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Kochanowskiego 1A. Szczegóły na plakatach. 

 

ferie odk

ferie mosir

0
0
0
s2smodern

Informacja w sprawie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. 

 

prawo wodne1

prawo wodne2

Oświadczenie (ankieta) 

 

retencja

0
0
0
s2smodern

11 lutego zakończyły się konsultacje społeczne związane z nowym rozkładem jazdy autobusów MPK. Łącznie z konsultacji bezpośrednich (21.01) oraz telefonicznych i internetowych (21.01-10.02) skorzystało ponad 100 osób. Zgłaszane wnioski dotyczyły zarówno kilkuminutowych przesunięć w godzinach odjazdów, jak i kwestii technicznych, takich jak np. brak boczków wiatrochronnych na wiatach, czy uruchomienia nowych przystanków. Każdy z wniosków został osobno poddany analizie i w przypadku pozytywnej weryfikacji wdrożony w życie. Uwagi, które dotyczyły innych samorządów (np. dróg wojewódzkich, czy powiatowych) zostaną przekazane do właściwych jednostek.

Przypomnijmy, iż nowy rozkład jazdy MPK będzie obowiązywał od 4.03.2019 r. (pierwotnie zakładano wejście w życie 1.03.2019 r., jednakże ze względu na uwagi pasażerów, aby nowy rozkład wdrożyć od poniedziałku, a nie od piątku, datę przesunięto).

Projekt rozkładu jazdy zakłada usystematyzowanie godzin odjazdów między dzielnicami (szczególnie w ciągu dnia roboczego). Więcej kursów pojawi się także na ul. Janowskiej i Zaklikowskiej. Kursy niedzielne zostały dopasowane zaś do godzin mszy. Główne założenia rozkładu oparte są na analizie funkcjonowania komunikacji miejskiej w Kraśniku, którą w 2016 roku przygotowała dla Miasta Kraśnik firma Marcin Gromadzki Public Transport Consulting.

Projekt nowego rozkładu jazdy dostępny jest na stronie internetowej kraśnickiego MPK - www.mpk-krasnik.pl (zakładka rozkład jazdy). Po otworzeniu menu rozkładu z mapki należy kliknąć ikonkę czarnego "dymka" z czerwonym wykrzyknikiem i wybrać datę  4.03.2019.

Tekst : Maksym Bratko, Daniel Niedziałek , foto: Maksym Bratko

mpk konsult

0
0
0
s2smodern

Mimo, że początki Kraśnika jako miasta sięgają średniowiecza, jest kilka miejsc, których układ urbanistyczny i architektoniczny zmienił się w niewielkim stopniu. Do takich historycznych miejsc należy na przykład rynek, czy teren obecnego ronda im. Żołnierzy Wyklętych. Zbliżające się inwestycje związane z rewitalizacją tych miejsc są doskonałą okazją do przypomnienia ich dziejów.

O historii ronda na spotkaniach zatytułowanych „(Nie)znany Kraśnik” opowie historyk PAN, Społeczny Opiekun Zabytków, dr Dominik Szulc.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w środę 13 lutego o godz. 16:30 w filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kraśniku (ul. Zielińskiego 3). Drugie zaś w piątek 15 lutego o godz. 17:15 w Osiedlowym Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomoc” (ul. Kochanowskiego 1 a).

nieznany krasnik plakat1

nieznany krasnik plakat2

0
0
0
s2smodern

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Kraśnik określa Zarządzenie nr 37/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 23 stycznia 2019 roku.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Kraśnik, odbywa się na zasadach określonych w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), skierowana jest do kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Kraśnik. Kandydaci zamieszkali poza obszarem miasta Kraśnik mogą być przyjęci w postępowaniu uzupełniającym, gdy dana placówka dysponuje wolnymi miejscami.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której określono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców. Zgłoszenia przyjmowane są w szkołach od 1.02.2019 r. do 8.03.2019 r. W stosunku do dzieci spoza obwodu przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

W postępowaniu rekrutacyjnym na I etapie są brane pod uwagę kryteria ustawowe, natomiast na II etapie – kryteria określone przez Radę Miasta Kraśnik w uchwałach:

Nr XXXV/273/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Kraśnik (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2017 r. poz. 1009),

Nr XXXV/274/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Kraśnik (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2017 r. poz. 1010).

Zarządzenie nr 37/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik 

0
0
0
s2smodern

Ponownie zapraszamy na pokaz archiwalnych filmów prezentujących życie Fabryki Łożysk Tocznych oraz Kraśnika Fabrycznego. Drugi pokaz odbędzie się 3 lutego o godzinie 15:00. Zapraszamy do sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji. Wstęp wolny. 

pokaz filmow2

0
0
0
s2smodern

Trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych i nagród Burmistrza Miasta Kraśnik. Wnioski o stypendia dla zawodników  i nagrody dla trenerów za wyniki osiągnięte w 2018 roku należy składać do 31 stycznia 2019r.

Stypendium sportowe ma na celu wspieranie rozwoju osób osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

Szczegółowe zasady, tryb przyznawania stypendiów sportowych i kryteria, jakie należy spełnić, by otrzymać stypendium określa Uchwała NR XXXIII/252/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK z 22 grudnia 2016 r.

Pliki do pobrania :

Regulamin ustalający zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych i nagród Burmistrza Miasta Kraśnik za osiągnięte wyniki sportowe.

Wniosek o stypendium dla zawodnika

Wniosek o nagrodę dla trenera

RODO Klauzula informacyjna

styp sportowe

0
0
0
s2smodern

W niedzielę, 19 stycznia odbył się II Dekanalny Festiwal Kolęd i Pastorałek „Kolęda w Rodzinie”.

Organizowany był przez parafię Wniebowzięcia WNMP oraz Publiczną Szkołę Podstawową nr 2. Koordynatorami przedsięwzięcia byli  Anna Bartnik  - wychowawca świetlicy PSP nr 2 w Kraśniku i ks. Kamil Jóźwiak   z Parafii WNMP w Kraśniku . Nagrody ufundowane zostały przez  Burmistrza Miasta Kraśnik, który także objął festiwal honorowym patronatem. Za sprawą przepięknie śpiewanych kolęd i pastorałek publiczność mogła poczuć magię Świąt Bożego Narodzenia. W festiwalu uczestniczyli także zaproszeni goście, którzy wręczyli uczestnikom nagrody : ks. Jerzy Zamorski, proboszcz parafii, Krzysztof Babisz, kierownik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kraśnik oraz Iwona Margoła, dyrektor SP2.

Do rywalizacji stanęło kilkanaście osób , prezentując oryginalne i ciekawe wykonanie tradycyjnych kolęd i pastorałek, które zebrani za każdym razem nagradzali gromkimi brawami. Blisko godzinne kolędowanie szybko upłynęło słuchaczom, którzy z zachwytem słuchali kolejnych utworów, upiększonych grą na flecie, pianinie i gitarze.

Celem festiwalu było podtrzymywanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek oraz umożliwienie dzieciom prezentowania swoich umiejętności i zdolności wokalnych. 

koleda 2

koleda 1

koleda 5

koleda 7

koleda 3

koleda 4

0
0
0
s2smodern