Edukacja

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 16 listopada 2018    |    Imieniny obchodzą: Maria, Edmund, Marek

Edukacja

W czwartek 8 listopada w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Kraśniku miała miejsce wspaniała uroczystość. Dzieci z klas pierwszych zostały pełnoprawnymi uczniami "Szóstki". Oprócz pierwszaków na ślubowaniu nie zabrakło ich rodziców, dziadków, rodzeństwa, nauczycieli, a także zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili "Szóstkę" przewodniczący Rady Rodziców oraz panie dyrektorki przedszkoli z dzielnicy Fabrycznej naszego miasta. Było wesoło, a chwilami bardzo uroczyście. Uczniowie śpiewali piosenki i recytowali wiersze o ojczyźnie i swoim najbliższym regionie, i mieście. Na pamiątkę wszystkie dzieci dostały piękne dyplomy. Wykonano klasowe zdjęcia, a potem był słodki poczęstunek dla pierwszaków i gości. Uczniowie przyjęli także serdeczne życzenia od pana dyrektora Wojciecha Stopy oraz zaproszonych gości.

szostka slubowanie

0
0
0
s2smodern

W Integracyjnym Przedszkolu Publicznym nr 3 w Kraśniku, 7 listopada 2018r, została wystawiona inscenizacja pt. „Przedszkolaki dla Niepodległej”. Dzieci z oddziału V i VI z ogromnym zaangażowaniem wprowadziły zebranych gości w atmosferę obchodów 100-lecia Niepodległości naszej ojczyzny. Zaprezentowane przedstawienie było niezwykle ważną lekcją historii, zarówno dla przedszkolaków jak i zaproszonych gości. Montaż słowno-muzyczny został uświetniony mistrzowsko zatańczonym polonezem. Uwiecznieniem spotkania było pamiątkowe zdjęcie dzieci , dyrekcji przedszkola, rodziców i nauczycieli.

Dla występujących dzień ten był dodatkowo wyjątkowo ważny ze względu na Pasowanie na starszaka. W ramach ślubowania Dyrektor Ewa Śmiech odczytała tekst przyrzeczenia, po czym dzieci m.in. obiecały być dobrym i dzielnym starszakiem, dbać o dobre imię swojej grupy i przedszkola, swoim zachowaniem sprawiać radość rodzicom i wychowawcom.  Po przysiędze  starszaków pani Dyrektor, czarodziejskim ołówkiem pasowała każde dziecko na zerówkowicza. Na zakończenie przedszkolaki otrzymały dyplomy i upominki.

Uwiecznieniem Spotkania było pamiątkowe zdjęcie dzieci, dyrekcji przedszkola, rodziców i nauczycieli.

niepodlegla pm3a

niepodlegla pm3b

niepodlegla pm3c

0
0
0
s2smodern

Dnia 29 października  w Przedszkolu Miejskim nr 7 odbył się koncert piosenki patriotycznej pod hasłem „ Piękna Nasza Polska Cała”, zorganizowany z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Przedszkolaki w odświętnych strojach, z biało-czerwonymi kotylionami rozpoczęty uroczystość recytacją „ Katechizmu dziecka polskiego”.
Następnie każda grupa zaprezentowała piosenkę i wiersz o treści patriotycznej. Odbył się również quiz wiedzy o Polce, dzieci wykazały się znajomością symboli narodowych, oraz wydarzeń  historycznych naszej Ojczyzny. Koncert zakończono wspólnym śpiewem piosenki „ Nasze polskie ABC”.
Za udział w koncercie wszystkie grupy otrzymały dyplomy, książeczkę, pt.„ Kto ty jesteś” oraz słodki upominek.
Pani dyrektor Krystyna Krotkiewicz była dumna z występów przedszkolaków, podziękowała nauczycielkom za przygotowanie dzieci do koncertu, za cenną lekcję historii i patriotyzmu. Uroczystość przygotowały panie: M. Szafran, K. Łygan, B. Kędra.

niepodlegla pm7a

 

niepodlegla pm7b

niepodlegla pm7c

niepodlegla pm7d

0
0
0
s2smodern

18 października 2018r. w hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 odbyła się uroczystość Pasowania na ucznia. Pierwszaki zaprezentowały swoje umiejętności: śpiewały piosenki i deklamowały wiersze. Przedstawiciele poszczególnych klas pierwszych odtańczyli piękny, uroczysty taniec niepodległościowy z białymi i czerwonymi szarfami.

Następnie odbył się uroczysty akt Ślubowania, po czym Dyrektor każdego pierwszaka pasowała na ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2. Każde dziecko dostało pamiątkowy Dyplom, kotylion oraz cukierki. Na stołówce czekał na dzieci i rodziców poczęstunek.

Uroczystość przygotowały wychowawczynie klas pierwszych –  Maryla Bartnik, Barbara Bronisz i Violetta Mileszczyk. Uroczystość poprowadziła Anna Bartnik, która przygotowała również wzruszający układ taneczny. Dekorację wykonała Krzysztofa Stec.

Pierwszakom życzymy samych przyjemnych chwil spędzonych w szkole.

slubowanie sp2a

slubowanie sp2b

slubowanie sp2c

slubowanie sp2d

0
0
0
s2smodern

18 października  2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1, w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, odbył się Międzyszkolny Konkurs  Recytatorski ,,Wolna  i Niepodległa”. Celem konkursu było pielęgnowanie postaw patriotycznych, upowszechnianie twórczości o tematyce patriotycznej, zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami oraz rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych:

* I kategoria – uczniowie kl. IV- VIII SP,

* II kategoria – uczniowie kl. III gimnazjum.

Jury oceniało dobór repertuaru (jego wartość artystyczną, oryginalność i dostosowanie do możliwości wykonawczych recytatora), dykcję oraz interpretację utworu. Uczniowie prezentowali wysoki poziom artystyczny.  Komisja przyznała następujące miejsca:

*I kategoria – uczniowie kl. IV- VIII SP:

  1. 1. miejsce Aleksandra Markoff – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3,
  2. 2. miejsce Nikola Lewandowska - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5,
  3. 3. miejsce Katarzyna Gozdalska - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2.

* II kategoria – uczniowie kl. III gimnazjum:

  1. 1. miejsce Alicja Żurek,
  2. 2. miejsce Karolina Kulpa,
  3. 3. miejsce Dominika Grządka.

Uczennice reprezentowały Publiczne Gimnazjum nr 2.

Konkurs poezji patriotycznej był, zgodnie z oczekiwaniem organizatorów, okazją do spotkania z niezwykłymi dziełami literatury polskiej różnych epok oraz dojrzałej refleksji nad historią i współczesnym kształtem naszej Ojczyzny. Laureaci otrzymali z rąk  Dyrektora  ZPO1 - Krystyny  Krotkiewicz nagrody książkowe. Wszystkim uczestnikom konkursu wręczono pamiątkowe dyplomy. Dla uczniów i opiekunów przygotowano słodki poczęstunek.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy. Dziękujemy nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu.
Koordynatorem konkursu była Anna Włoda. O piękną dekorację sali zadbała, jak zawsze, Małgorzata Gałkowska.

 

recytatorski sp1

0
0
0
s2smodern

W ramach realizowanego projektu edukacyjnego Erasmus + pt. „Dobry nauczyciel, dobre przedszkole, dobry start” w dniach od 15 do 19 października 2018 r. trzy nauczycielki z Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Kraśniku uczestniczyły w wyjeździe szkoleniowym „Job – Shadowing”, podczas którego obserwowały pracę pedagogów w pięciu przedszkolach we Włoszech: Scuola Materna w Stibello, Scuola Dell’ Infanzia Ambria, Scuola Dell’ Infanzia Locatelli – Zogno, Scuola Dell’ Infanzia Di Endenna, Scuola Dell’ Infanzia Statale Cavagnis. Wszystkie te placówki są integralną częścią szkoły podstawowej. Nauczycielki poznały metody pracy pedagogicznej, zasady funkcjonowania systemu szkolnictwa włoskiego, a także organizacji pracy przedszkoli włoskich. Podczas wizyt obserwowały metody i formy rozwijania twórczości artystycznych oraz umiejętności matematycznych dzieci. Miały również okazję do wymiany doświadczeń zawodowych. Podsumowaniem pobytu w przedszkolach włoskich było uczestnictwo w radzie pedagogicznej z nauczycielkami wszystkich odwiedzanych przedszkoli, na której została dokonana ewaluacja różnic i podobieństw pracy włoskich i polskich placówek.

 

Wyjazd PM4

0
0
0
s2smodern

Uczniowie klas III gimnazjum (PSP nr 2 w Kraśniku) wraz z uczniami gimnazjum Šilalės Simono Gaudėšiaus Gimnazija oraz nauczycielami: Anną Wielebą, Moniką Hatłas, Rasą Meskenie i Tomasem Vaitikunasem zrealizowali wspólnie projekt pt. „100 lat historii. Drogi do niepodległości” finansowany przez Litewsko-Polski Fundusz Wymiany Młodzieży. Głównym celem projektu było przybliżenie młodzieży oraz społecznościom lokalnym historii Polski i Litwy, ukazanie wspólnej trudnej drogi do odzyskania niepodległości oraz aktywne włączenie się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę i Litwę. W głównych działaniach projektu, w dniach 24-28 września 2018 r., obejmujących warsztaty, obrady i dyskusje w języku angielskim i niemieckim wzięło udział 24 uczestników z Polski i Litwy. Uczestnicy przedstawili swoje prezentacje ukazujące polskie i litewskie drogi do odzyskania niepodległości oraz najważniejsze wydarzenia historyczne i polityczne w latach 1918-2018, dyskutowali w grupach na temat warunków koniecznych do posiadania niepodległego państwa oraz opracowali skuteczne przepisy na utrzymanie przez państwo niepodległości. W Urzędzie Rejonu Šilale uczestnicy zostali powitani przez burmistrza miasta Jonasa Gudauskasa oraz wzięli udział w spotkaniu z osobami zesłanymi na Syberię w czasie II wojny światowej. Aktywne uczestnictwo w warsztatach, odkrywanie śladów wydarzeń historycznych w Šilalė, Didkiemis, Pajuris i Wilnie, podążanie szlakiem Józefa Piłsudskiego, wspólne przygotowanie wieczoru kultury polskiej i litewskiej oraz „Wieczoru Niepodległościowego” pozwoliło poznać i zrozumieć wspólne dziedzictwo kulturowe i historyczne, oraz doprowadziło do lepszego zrozumienia i poznania się pomiędzy młodzieżą polską i litewską. Był to już trzeci projekt wymiany zorganizowany w ramach współpracy miast partnerskich Šilalė i Kraśnika, a koordynatorami wymiany są Rasa Meskenie i Monika Hatłas.

Litwa

Litwa 1

Litwa 2

Litwa 3

Litwa 4

0
0
0
s2smodern

3 października odbyło się podsumowanie współzawodnictwa sportowego za rok szkolny 2017/2018 w Igrzyskach Miejskich. Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 okazali się najlepsi w mieście i zwyciężyli w rywalizacji szkół podstawowych Kraśnika.

W powiecie również wypadli bardzo dobrze. Dziewczęta zajęły wysokie III miejsce, chłopcy natomiast uplasowali się na IV pozycji. Poprzez wspaniałe starty w zawodach „Piątka” potwierdziła sportowe możliwości swoich uczniów i to, że ma świetną kadrę nauczycielską.

wspolzawodnictwo sp5

0
0
0
s2smodern

We wtorek, 16 października 2018 roku, w czterdziestą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na tron Piotrowy, cała społeczność Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Kraśniku świętowała Dzień Patrona.

Uroczystość rozpoczęła się przed szkołą. Na początku zabrał głos dyrektor szkoły p. Wojciech Stopa. Przypomniał wielkie przesłanie Papieża Polaka skierowane szczególnie do ludzi młodych, w których Ojciec Swięty pokładał ogromną nadzieję. W nich widział przyszłość Ojczyzny i całego świata. Następnie przy pomniku Papieża zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. Potem uczniowie wraz z nauczycielami, na czele z pocztem sztandarowym przemaszerowali do parafialnego kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej, gdzie ks.proboszcz Wiesław Rosiński odprawił uroczystą mszę świętą. Kolejnym punktem obchodów Dnia Patrona była część artystyczna przygotowana przez uczniów naszej Szóstki pod kierunkiem p. Izabeli Zdyb i p. Barbary Kowalskiej. Miała ona miała na celu przypomnienie postaci Jana Pawła II, ukazanie Jego życia i nauczania jako godnego wzoru do naśladowania oraz oddanie hołdu wielkiemu Polakowi.

Uroczystość zakończona została wspólnym odśpiewaniem hymnu szkoły.

szostka patron

0
0
0
s2smodern

4 października uczniowie klas 0-III Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 mieli okazję spotkać się z gangiem Słodziaków. Sympatyczne zwierzątka zaprosiły swoich przyjaciół-uczniów do sali gimnastycznej, gdzie wspólnie uczestniczyli w Dniu Głośnego Czytania. Najpierw nastąpiła prezentacja Słodziaków, jak się okazało niepotrzebna, gdyż dzieci doskonale znają ich imiona. Potem wszyscy wysłuchali przygody opowiadającej o poszukiwaniach zaręczynowego pierścionka myszy a dzieci, które przebrały się za bohaterów książek mogły zaprezentować swoje stroje. Najlepsze z nich zostały nagrodzone książką. Na koniec każda wychowawczyni otrzymała zestaw kart do zbierania naklejek za codzienne czytanie książek, które rozdała uczniom. Przed opuszczeniem sali Słodziaki i książki z ich przygodami trafiły do klas, gdzie uczniowie słuchali kolejnych przygód wesołego gangu. Imprezę zorganizowała biblioteka, dzięki cennej inicjatywie sieci marketów Biedronka, polegającej na przysłaniu do szkoły pluszaków, książek i naklejek zachęcających najmłodszych do czytania książek.

 

slodziaki1

slodziaki2

0
0
0
s2smodern