Ochrona zwierząt

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 26 marca 2019    |    Imieniny obchodzą: Teodor, Emanuela, Larysa

 

Projekty realizowane przez Miasto Kraśnik

 

belka um

   

ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ W URZĘDZIE

baner zwierzaki

 

Mój pies

 Pies, jak powiadają, to najlepszy przyjaciel człowieka. Jego właściciel musi jednak zdawać sobie sprawę, że obok ogromu radości, jaką nam sprawia nie można zapominać o kilku, bardzo istotnych obowiązkach. Jakich?

Odpowiednie warunki

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt każdy właściciel psa ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę
i stały dostęp do wody. Należy pamiętać również iż, zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący
u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

Zabronione jest również tzw. kopiowanie, czyli przycinanie psom ogonów i uszu dla celów estetycznych.

Zwierzęta bezdomne

Osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną lub Policję.

Hodowla zwierząt

Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta Kraśnik właściwego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa

Zezwolenia, o którym mowa powyżej, nie wydaje się, a wydane cofa się, jeżeli pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt.

Obrót zwierzętami

Zabrania się:

  1. wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach,
  2. prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych,
  3. wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli.

Zabrania się rozmnażania psów i kotów w celach handlowych. Zakaz, o którym mowa nie dotyczy hodowli zwierząt zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów
i kotów.

Obowiązkowe szczepienia ochronne

Każdy właściciel czworonoga powinien pamiętać o obowiązkowych szczepieniach ochronnych. Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt nakłada na właściciela psa obowiązek szczepienia przeciwko wściekliźnie. Szczepienie czworonoga powinno nastąpić najdalej 30 dni po ukończeniu przez psa 3 miesiąca życia
i powtarzane być każdego roku. 

Odpowiednie pilnowanie swoich czworonogów

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa
i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, należy:

W odniesieniu do psów:

-               prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną dodatkowo
w nałożonym kagańcu.

W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

-               stały i skuteczny dozór;

-               zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach do tego celu wyznaczonych pod warunkiem założenia kagańca i w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem. Niedopuszczalne jest zwolnienie z uwięzi psów ras uznawanych za agresywne.

-               natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego. Nieczystości, mogą być usuwane do komunalnych pojemników przeznaczonych na odchody zwierzęce.

Do sprawowania należytej kontroli nad naszym pupilem zobowiązuje także Kodeks wykroczeń. Wskazuje on, w art. 77, że: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany”.

Oczywiście, nie w każdej sytuacji, tylko my odpowiemy za niebezpieczne zachowanie naszego psa. Warto pamiętać również o treści art. 78, zgodnie z którym: „Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne podlega karze grzywny do 1000 zł albo karze naganny”.

Głośne szczekanie

Psy lubią sobie poszczekać o każdej porze czy to w dzień czy w nocy. O ile okazjonalne szczekanie psa nie przysporzy właścicielowi żadnych problemów – o tyle nagminne „koncerty” czworonoga mogą już stanowić problem.

Problemy te mogą wynikać zarówno z prawa wykroczeń jak i prawa cywilnego. Jeśli pies upodobał sobie „koncertowanie nocą” – w grę może wchodzić odpowiedzialność z art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń: Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

W przypadku braku reakcji posiadacza psa na jego uporczywe szczekanie nocą bez szczególnych zewnętrznych powodów może uzasadniać odpowiedzialność właściciela na podstawie art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń.

Długotrwałe szczekanie w dzień również może stanowić kłopot w postaci zainteresowania się losem psa Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Sprzątanie po psie

Częste organizowanie akcji mających na celu przekonanie właścicieli czteronożnych pupili, do sprzątania po nich, ma coraz więcej zwolenników. Pojawiają się specjalne kosze,
w kioskach możemy otrzymać odpowiedni sprzęt, który ułatwi nam to zadanie. Czemu warto? Powodem jest nie tylko fakt, że nasza okolica będzie czysta… Unikniemy również mandatu, który może wynieść od 20 do nawet 500 zł!

Kary za znęcanie się nad zwierzętami


Obecnie ustawa o ochronie zwierząt stanowi, że za zabicie lub znęcanie się nad zwierzęciem grozi do dwóch lat więzienia, a przypadku czynów popełnionych ze szczególnym okrucieństwem - do trzech lat.
W razie skazania sąd orzeka przepadek zwierzęcia, jeżeli sprawca jest jego właścicielem. Może także orzec zakaz posiadania zwierząt od roku do lat 10, a jeśli był to czyn popełniony ze szczególnym okrucieństwem - orzeka obligatoryjnie. Może też orzec nawiązkę.
Sąd może również orzec wobec sprawcy zakaz wykonywania określonego zawodu, prowadzenia określonej działalności lub wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie.

Pamiętajmy, że za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel. Szkody, które czynią psy, wynikają z błędów popełnianych przez ludzi - np. chowanie nieodpowiedniej rasy psa w domu, nieprzestrzeganie szczepień, niewłaściwe warunki bytowe dla psa, brak szkoleń i dyscypliny. Jeżeli jesteś właścicielem psa pamiętaj, że brak wyobraźni może doprowadzić do poważnej tragedii!

Podstawa prawna:

  1. Uchwała Nr XXVII/192/2016 Rady Miasta Kraśnik z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kraśnik

  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)

  1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity Dz. U.
    z 2014 r. poz. 1539 z późn. zm.)

  1. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 z późn. zm.)

 

Czipowanie

Miasto Kraśnik, w ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kraśnik w roku 2017, planuje bezpłatne czipowanie psów których właściciele zarejestrują psa w Urzędzie Miasta Kraśnik, dotyczy to również osób które zdecydowały się zaadoptować psa. Szczegółowe informacje dotyczące planu czipowania psów w roku 2016 udzielane są pod nr tel. 81 825 15 49/44 lub osobiście w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kraśnik, pok. 217/211.

Dlaczego warto czipować ?

Czipowanie to doskonała metoda zapobiegania bezdomności zwierząt umożliwiająca szybkie ustalenie właściciela zwierzęcia. W chwili jego znalezienia, można specjalnym czytnikiem odczytać numer i po sprawdzeniu w elektronicznej bazie danych uzyskać informacje o właścicielu oraz błyskawicznie powiadomić go o odnalezieniu czworonoga.

Jak działa i jak wygląda czip?

Elektroniczny czip z zakodowanym niepowtarzalnym 15 cyfrowym numerem jest wielkości ziarenka ryżu, nie przeszkadza zwierzęciu i nie powoduje reakcji alergicznych. Jest on wprowadzany podskórnie na szyi lub między łopatkami i może działać nawet kilkadziesiąt lat.

Jak przebiega czipowanie?

Zaczipowanie polega na wszczepieniu pod skórę zwierzęcia elektronicznego mikroprocesora (mikroczipa). Wszczepienie odbywa się za pomocą igły przypominającej normalne strzykawki i igły do robienia zastrzyków o troszkę większej średnicy. Mikroczip fabrycznie umieszczony jest w igle i podczas iniekcji wypychany jest przez tłoczek specjalnej strzykawki. Czynność tą wykonuje się tylko raz w życiu psa i jest ona właściwie bezbolesna.

Jak odczytac mikroczip?


Odczytu dokonuje się za pomocą specjalnego czytnika. Mikroczip aktywowany jest przez fale radiowe wysyłane przez czytnik. Po przetworzeniu przez mikroprocesor fala radiowa zawierająca zakodowany numer mikroczipa wysyłana jest z powrotem do skanera, który ją dekoduje i wyświetla w postaci numeru identyfikacyjnego na ekranie cała procedura trwa mniej niż sekundę.

Ważna informacja


Elektroniczne oznakowanie jest niezbędnym wymogiem do wyrobienia paszportu, który trzeba posiadać aby móc legalnie podróżować z czworonogiem po krajach Unii Europejskiej.

Korzyści dla właścicieli psów


Właściciele psów czują się zabezpieczeni w przypadku nagłego zaginięcia psa lub gdy ich zwierzę zostałoby ukradzione. Sprzedaż psa z wszczepionym mikroprocesorem przez osobę, która go sobie przywłaszczyła w nielegalny sposób byłaby dla niej wyjątkowo ryzykowna. Z kolei pies, który zaginąłby miałby prawie pewną szansę na odnalezienie swojego domu. Czytnik, który zostaje przystawiony do miejsca, gdzie znajduje się mikroprocesor odczytuje numer, pod którym jest zarejestrowany pies. Na podstawie tego numeru w bazie danych uzyskuje się informacje o właścicielu psa oraz jego adres.

Szczegółowe informacje dotyczące planu czipowania psów w roku 2016 udzielane są pod nr tel. 81 825 15 49/44 lub osobiście w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kraśnik, pok. 217/211.

Schronisko

 W ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2017, Miasto Kraśnik posiada podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych psów i ich opiekę ze Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt „BAROS”, 26-130 Suchedniów.

Odłowione zwierzęta mają zapewnione godziwe warunki bytu, ochronę, wyżywienie, obsługę i opiekę weterynaryjną, a także w zależności od sytuacji i potrzeby - leczenie, sterylizację/kastrację lub eutanazję zwierząt agresywnych, cierpiących itp. Zwierzęta odłowione nie podlegają sterylizacji przez okres 14 dni od umieszczenia ich w schronisku ze względu na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna.

Program ochrony

 Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, gmina jest zobligowana do przyjęcia w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program jest konsultowany z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce oraz z Polskim Związkiem Łowieckim.

Zachęcamy do zapoznania się z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kraśnik w roku 2017 -  pobierz plikpdf

W ramach  Programu  planuje się przeprowadzanie zabiegów sterylizacji wolnożyjących kotów, ich dokarmianie w okresie jesienno-zimowym, usypianie ślepych miotów oraz odławianie bezdomnych psów z terenu Miasta Kraśnik. Koty skierowane do zabiegów sterylizacji/kastracji będą wypuszczane w miejsce ich wcześniejszego bytowania. Wszystkich, którzy opiekują się wolnożyjącymi kotami zachęcamy do składania dobrowolnych tzw. deklaracji opiekuna wolnożyjących kotów, na podstawie których zostanie utworzony rejestr opiekunów tych zwierząt. Rejestr pozwoli na zlokalizowanie miejsc bytowania bezdomnych zwierząt, poznania skali problemu bezdomności oraz poznania potrzeb i problemów wolnożyjących kotów i ich opiekunów.

Deklaracja opiekuna wolno żyjących kotów -  pobierz plik download page
W ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kraśnik w roku 2015, Miasto Kraśnik świadczy darmowe usługi w zakresie sterylizacji/kastracji, odrobaczania oraz szczepienia przeciwko wściekliźnie piesków przeznaczonych do adopcji.
W roku 2013 przeprowadzono 45 sterylizacji/kastracji kotów,
W roku 2014 przeprowadzono 39 sterylizacji/kastracji kotów, a umowę adopcyjną podpisało 8 osób,
W roku 2015 przeprowadzono 62 sterylizacje/kastracje kotów, a umowę adopcyjną podpisało 14 osób.
Szczegółowe informacje dotyczące problemu ochrony zwierzat w Kraśniku udzielane są pod nr tel. 81-825-15-49/44 lub osobiście w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kraśnik, pokój 217/211.

Zdarzenia drogowe

 W roku 2016 na terenie Miasta Kraśnik podmiotem świadczącym usługi całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych i innych z udziałem zwierząt jest gabinet weterynaryjny M. Taczalski, P. Wójcik Spółka Cywilna, ul. Rzeczycka 10 w Kraśniku.
Zgłoszenia zdarzeń drogowych przyjmowane są w godzinach pracy urzędu pod nr tel. 81 825 15 47, bądź całodobowo pod nr tel. 986 – Straż Miejska, oraz numerem alarmowym 112 – Policja.

Rejestr

 Zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

1. Schronisko dla bezdomnych zwierząt Małgorzata Szumiło, Nowodwór, 21-100 Lubartów.

(GKŚ.GK.6140.1.2011.bk z 21.03.2011 r.)

2. Schronisko BAROS – Maciej Glier, Berezów 76 D, 26-130 Suchedniów

(GKŚ.OŚ.6140.1.43.2015 z 21.12.2015 r.)

0
0
0
s2smodern
26,14,-1,70,1
310,1000,0,2,500,6000,60,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Sprawdź naszą ofertę inwestycyjną
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/4, 1,8843 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/6, 0,8464 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/6, 1,5240 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/9, 0,4111 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/10, 0,5000 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/3, 0,4716 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/4, 2,8382 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/5, 0,3596 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/13, 2,0312 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/14, 2,00 ha
Sprawdź szczegóły

video

wiecej filmow