Przejrzysty Urząd

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 18 lutego 2019    |    Imieniny obchodzą: Konstancja, Maksym, Bernadeta

 

Projekty realizowane przez Miasto Kraśnik

 

belka um

   

ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ W URZĘDZIE

Wykaz przetargów ogłoszonych przez Urząd Miasta Kraśnik

Lp. Nazwa przetargu Cena brutto Nazwa wykonawcy Komisja przetargowa
1 Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora substancji ropopochodnych na kanale deszczowym w strefie pośredniej ujęcia wody przy
ul. Żwirki i Wigury w Kraśniku.
Postepowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Łukasz Wyka, Wojciech Dziurda, Jerzy Wolak
2 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parkingu przy Urzędzie Miasta w Kraśniku Postepowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Beata Kuś, Agnieszka Kulik, Małgorzata Bornus
3 Budowa miejsc postojowych przy
ul. Szpitalnej
       226 995,00 zł Przedsiębiorstwo Budowlane
 „EKO-DROGPOL” Sp. j.
A. Markowski,
M. Markowska
ul. Partyzantów 64
23-250 Urzędów
Jerzy Wolak, Agnieszka Kulik, Ilona Niezgoda
4 Modernizacja placu zabaw na osiedlu Młodych          46 796,58 zł

ACTIVE LINE

Marcin Taczalski
ul. Berka Joselewicza 31
21-150 Kock

Łukasz Wyka, Wojciech Dziurda, Ilona Niezgoda
5 Budowę oświetlenia na terenie miasta Kraśnik – III etap – budowa oświetlenia ul. Węgierskiej        110 000,00 zł GEOTEL Sp. z o. o.
ul. Urzędowska 14B/3
23-200 Kraśnik
Łukasz Wyka/ Jerzy Wolak, Agnieszka Kulik, Małgorzata Wnuk
6 Budowę oświetlenia na terenie miasta Kraśnik – II etap - zadanie nr 1 - budowa oświetlenia ul. Bojanowskiej w Kraśniku        168 000,00 zł P.P.H.U. PROTON
A. i A. Jakubczyk Sp. j.
ul. Narutowicza 29
23-200 Kraśnik
Łukasz Wyka/ Jerzy Wolak, Agnieszka Kulik, Małgorzata Wnuk
Budowę oświetlenia na terenie miasta Kraśnik – II etap - zadanie nr 2 - budowa oświetlenia ul. Zachodniej w Kraśniku        150 609,57 zł GAMA-SYSTEM Andrzej Bryczek
ul. Graniczna 189
23-204 Kraśnik
7 Opracowanie dokumentacji projektowo-
-kosztorysowych budowy obiektów sportowych na terenie miasta Kraśnik - zadanie nr 1 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji stadionu LKS Tęcza w Kraśniku
       135 300,00 zł VITARO Sp. z o. o.
ul. Świętokrzyska 30/63,
00-116 Warszawa
Oddział: Dziepółć 3,
97-500 Radomsko
Jerzy Wolak, Agnieszka Kulik, Małgorzata Wnuk
Opracowanie dokumentacji projektowo-
-kosztorysowych budowy obiektów sportowych na terenie miasta Kraśnik - zadanie nr 2 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przyszkolnego kompleksu boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 6
w Kraśniku
         34 440,00 zł VITARO Sp. z o. o.
ul. Świętokrzyska 30/63,
00-116 Warszawa
Oddział: Dziepółć 3,
97-500 Radomsko
8 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parkingu przy Urzędzie Miasta w Kraśniku          57 797,70 zł NARIS Sp. z o. o.
ul. Związkowa 10/23
20-148 Lublin
Beata Kuś, Agnieszka Kulik, Małgorzata Bornus
9 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych   14 298 000,72 zł EKOLAND Sp. z o. o.
ul. Piłsudskiego 14
23-200 Kraśnik
Beata Kuś, Agnieszka Kulik, Justyna Prokop, Małgorzata Misztal

Lista podmiotów, którym umorzono podatki (z uwzględnieniem rodzaju)

Podatnik

Rodzaj podatku Kwota ulgi IV kwartał 2017 roku
Zajazd PRIMAVERA Jerzy i Marzena Barszcz Podatek od nieruchomości (os. fizyczne) umorzono 1.800,00 zł + 198,00 zł odsetki Ważny interes Podatnika
Adam Cezary Gąska Podatek od nieruchomości (os. fizyczne) umorzono 1.842,00 zł + 29,00 zł odsetki Ważny interes Podatnika
Elżbieta Wilk Podatek od nieruchomości (os. fizyczne) umorzono 1.000,00 zł Ważny interes Podatnika

Podatnik

Rodzaj podatku Kwota ulgi IV kwartał 2017 roku

Danuta Dębicka

Podatek rolny, łączne zobowiązanie pieniężne (os. fizyczne) umorzono 1.770,00 zł Ważny interes Podatnika

Wysokość miesięcznego wynagrodzenia burmistrza, zastępców, sekretarza, skarbnika Urzędu Miasta Kraśnik

l.p. Stanowisko Wynagrodzenie miesięczne brutto( w zł)
1 Burmistrz Miasta 12 135,00
2 I z-ca Burmistrza Miasta   9 500,00
3 II z-ca Burmistrza Miasta   9 500,00
4 Sekretarz Miasta   6 384,00
5 Skarbnik Miasta   7 467,00

Wykaz pracowników Urzędu Miasta Kraśnik korzystających ze służbowych telefonów komórkowych abonamentowych:

1.         Mirosław Włodarczyk

2.         Marzena Pomykalska

3.         Dariusz Lisek

4.         Andrzej Misztal

5.         Barbara Jarosz

6.         Jacek Lodowski

7.         January Pawlos

8.         Sławomir Kulpa

9.         Emilia Łukasik

10.       Ewelina Madras

11.       Roman Bijak

12.       Aleksandra Nowakowska

13.       Ryszard Rafalski

14.       Wojciech Wieczorek

15.       Katarzyna Janiszewska od 16.11.2017 r.

16.       Dawid Banach od 17.11.2017 r.

Przyznanie lokali

Wykaz osób, którym przyznano lokale mieszkalne w ramach zmiany:

Lp. Imię i nazwisko Adres lokalu Data skierowania

Uwagi

1.

Sylwia Zielik

Kraśnik

03.10.2017

 
2. Krzysztof Kępa Kraśnik 27.12.2017  

Wykaz osób, którym przyznano lokale socjalne:

Lp. Imię i nazwisko Adres lokalu Data skierowania

Uwagi

1. Magdalena Cielepak Kraśnik

03.10.2017

 
2. Marcin Rutkowski Kraśnik 03.10.2017  
3. Sylwia Wciślak Kraśnik 25.10.2017  
4. Agnieszka Kręgiel Kraśnik 25.10.2017  
5. Magdalena Tokarska Kraśnik 25.10.2017  
6. Wiesław Kazula Kraśnik 25.10.2017  
7. Jacek Pielaszkiewicz Kraśnik 10.11.2017  

Wykaz osób, którym przyznano lokale socjalne w wyniku zamiany

   

w omawianym okresie nie dokonano zamian lokali.

Wydatki na ogłoszenia w prasie i telewizji

  Wydatki na ogłoszenia w prasie i telewizji w IV kwartale 2017 r.    
         
L.p. Nazwa wykonawcy Usługa Kwota Data zapłaty
1 INFOR BIZNES Sp. z o.o. Publikacja ogłoszenia o przetargu w Dzienniku Gazeta Prawna Nr 195 1 165,67 20-10-2017
2 INFOR BIZNES Sp. z o.o. Publikacja ogłoszenia o przetargu w Dzienniku Gazecie Prawnej Nr 200 1 165,67 27-10-2017
3 "Głos" G. Minik, G. Jankowski Publikacja ogłoszenia Kraśniczanin Roku 2017 w Głosie Kraśnickim nr 19 1 000,00 07-11-2017
4 "Głos" G. Minik, G. Jankowski Publikacja ogłoszenia w prasie dot. Programu 500+ 599,99 28-11-2017
5 "Głos" G. Minik, G. Jankowski Publikacja listy stypendystów w Głosie Kraśnickim Nr 23 492,00 22-12-2017
6 "Głos" G. Minik, G. Jankowski Publikacja życzeń świątecznych w Głosie Kraśnickim oraz w Gońcu Gazecie Powiatowej 738,00 29-12-2017
      5 161,33  

Wykaz decyzji administracyjnych z uwzględnieniem uchylonych przez organy wyższej instancji

 1. Referat Gospodarki Komunalnej
 2. Liczba wydanych decyzji administracyjnych – 52
 3. Liczba uchylonych - 0

 1. Referat Spraw Społecznych
 2. Liczba wydanych decyzji administracyjnych – 1455
 3. Liczba uchylonych – 0

 1.      Referat Spraw Obywatelskich
  1. Liczba wydanych decyzji administracyjnych – 58
  2. Liczba uchylonych – 0

 1.      Referat Podatków Lokalnych
 2. Liczba wydanych decyzji administracyjnych – 574
 3.       Liczba uchylonych - 0

Inspektor d/s dodatków mieszkaniowych:

a) ilość wydanych decyzji –  294

b) ilość uchylonych decyzji – 0

Inspektor d/s dodatków energetycznych:

a) ilość wydanych decyzji – 58

b) ilość uchylonych decyzji – 0

Inspektor d/s wspólnot mieszkaniowych

a) ilość wydanych decyzji w sprawie przekształcenia wieczystego we własność– 0

b) ilość uchylonych decyzji – 6

 

Inspektor d/s ewidencji mienia

 1. ilość wydanych decyzji w sprawie podziału nieruchomości– 3
 2. ilość wydanych decyzji w sprawie rozgraniczenia - 0

b) ilość uchylonych decyzji – 0

 

Inspektor d/s planowania przestrzennego

a) ilość wydanych decyzji w sprawie opłat planistycznych – 0

b) ilość uchylonych decyzji – 0

 1.       Referat Ochrony Środowiska
 2. Liczba wydanych decyzji administracyjnych – 20
 3. Liczba uchylonych - 0

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2017 r.:

- pracujący – 139 osób (w tym 12 SM)  w tym 35 na  stanowiskach pomocniczych i obsługi.

- etaty – 138 

Wykaz nowozatrudnionych pracowników:

Wykaz osób przyjętych na staż w okresie IV kwartału 2017 r.:

1.         Jolanta Pietrusińska

Wykaz pracowników z którymi podpisano umowy o finansowanie studiów podyplomowych:

W przedmiotowym okresie z żadnym pracownikiem nie została podpisana umowa o finansowanie studiów podyplomowych.

Wykaz pracowników prowadzących działalność gospodarczą:

1.         Rudnicki Robert,

2.         Woźniak Paweł

3.         Bornus Małgorzata

4.         Płecha Barbara

5.         Pych Grzegorz

6.         Pruszkowska-Kowalczyk Dominika

7.         Barszcz Tomasz

8.         Wołoszynek Piotr

9.         Wyka Monika

Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Kraśnik informuje, że :

2.   Wykaz podmiotów, którym wydano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

      w IV  kwartale 2017r.

1.         Rycerz Piotr

2.         TESCO POLSKA SP. Z.O.O.

3.         Garbacz Patrycja

4.         Jeronimo Martins Polska S.A

5.         TRANS-PAL SP. Z.O.O.

6.         Bober Monika

7.         Jeronimo Martins Polska S.A.

8.         Wołodko Edyta

9.         Ligaj Jarosław

Pracownicy Urzędu Miasta Kraśnik i jednostek podległych zasiadający we władzach stowarzyszeń i klubów sportowych:

1.         Pani Krystyna Krotkiewicz – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 jest Prezesem Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kraśniku,

2.         Pani Teresa Skorupa – Wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych nr 1

 w Kraśniku jest Sekretarzem Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kraśniku,

3.         Pan Artur Domański − Wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kraśniku jest Sekretarzem Szkolnego Klubu Tenisa Stołowego,

4.         Pani Ewa Matuszkiewicz – Wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2

w Kraśniku jest Prezesem Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójka FOX”,

5.         Pani Barbara Grasińska-Ciereszko – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5

w Kraśniku jest Prezesem Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce,

6.         Pan Wojciech Stopa – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Kraśniku jest Wiceprezesem Kraśnickiego Stowarzyszenia „Aktywna Integracja”,

7.         Pan Karol Szymański – p.o. Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia im. Kompozytorów Polskich w Kraśniku jest Wiceprezesem Stowarzyszenia „MUZYK”,

8.         Pani Aneta Ufniarz – Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 w Kraśniku jest członkiem zarządu w Ludowym Uczniowskim Klubie Sportowym przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży.

9.         Pan Paweł Biskup – prezes Biało-Czarnych

10.       Pan Andrzej Serwacki – sekretarz zarządu UKS przy SP nr 3

11.       Pan Piotr Machaj – prezes UKS przy SP nr 1

12.       Pan Konrad Szmyrgała - prezes MUKS

13.       Pani Beata Kołosińska - członek zarządu „Dwójka Fox”

14.       Pan Mariusz Kwietniewski – prezes Kraśnickiego Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego

15.       Pan Jacek Sarna – prezes LKS „Tęcza” Kraśnik

Wykaz dotacji dla klubów sportowych przyznanych decyzją Burmistrza Miasta Kraśnik

na dzień 31 grudnia 2017 r.

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku.

 

L.p.

 

Oferent

Przyznana

kwota dotacji (zł)

 1.  
Parafialny Klub Sportowy „za Bramą” 10 000
 1.  

Uczniowski Klub Pływacki „FALA”

40 000
 1.  

Kraśnicki Międzyszkolny Klub Sportowy

50 000
 1.  

Fabryczny Klub Sportowy Stal Kraśnik

240 000
 1.  

Ludowy Klub Sportowy „TĘCZA”

70 000
 1.  

Kraśnicka Akademia Taekwon – do

45 000
 1.  

Międzyszkolny Klub Sportowy przy PG – 1

50 000
 1.  

Szkolny Klub Biegowy

22 000
 1.  

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ Suples” Kraśnik

45 000
 1.  

Racing Team Kraśnik

7 000
 1.  

Kraśnicki Miejski Szkolny Związek Sportowy

4 000
 1.  

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy

30 000
 1.  

Uczniowski Klub Sportowy „Biało –Czarni”

25 000
 1.  

Szkolny Klub Tenisa Stołowego „ Dwójka”

20 000
 1.  

Klub Bokserski „Sparta” Kraśnik

10 000
 1.  

Klub Karate Tradycyjnego Chidori

10 000
 

 

ŁACZNIE

 

678 000

Skład personalny Rad Nadzorczych spółek należących do gminy Miasto Kraśnik

 I Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji

 1. Przewodniczący - Radomir Suwała
 2. Członek - Mirosław Kaźmirak
 3. Członek - Grzegorz Stępień

 II Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

1. Przewodniczący – Paweł Cioch

2. Z-ca przewodnicz – Marzena Ciastoch

3. Sekretarz – Krzysztof Martyniuk

4. Członek – Jerzy Wilczek

5. Członek – Dariusz Szlafka

III Kraśnickie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe

 1. Przewodniczący – Jacek Dubiel
 2. Sekretarz – Wiesław Wołoszyn
 3. Członek - Józef Wieleba

Wysokość diet

MKP

Przewodniczący 2 091,80 zł brutto/mc
Członek 1 431,23 zł brutto/mc
Członek 1 431,23 zł brutto/mc

KPWiK

Przewodniczący 2 301, 89 zł brutto/mc
Z-ca przewodniczącego 1 542 27 zł. brutto/mc
Sekretarz 1 542 27 zł. brutto/mc
Członek 1 542 27 zł. brutto/mc
Członek 1 542 27 zł. brutto/mc

KPM

Przewodniczący 1 762, 00 zł brutto/mc
Sekretarz 1 180, 00 zł brutto/mc
Członek 1 180, 00 zł brutto/mc

Wykaz przejechanych kilometrów samochodem służbowym
Wykaz przejechanych kilometrów samochodem służbowym SKODA    SUPERB    DW 553YN

Od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r.

LP Imię i nazwisko Stanowisko Przejechane km
1 Mirosław Włodarczyk Burmistrz Miasta 6239
2 Marzena Pomykalska I   Z-ca Burmistrza     94
3 Dariusz Lisek II  Z-ca Burmistrza   736
4 Marian Kulpa Inspektor 1152
RAZEM 8 221

0
0
0
s2smodern
26,14,-1,70,1
310,1000,0,2,500,6000,60,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Sprawdź naszą ofertę inwestycyjną
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/4, 1,8843 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/6, 0,8464 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/6, 1,5240 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/9, 0,4111 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/10, 0,5000 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/3, 0,4716 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/4, 2,8382 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/5, 0,3596 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/13, 2,0312 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/14, 2,00 ha
Sprawdź szczegóły

video

wiecej filmow