Przejrzysty Urząd

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 18 lutego 2019    |    Imieniny obchodzą: Konstancja, Maksym, Bernadeta

 

Projekty realizowane przez Miasto Kraśnik

 

belka um

   

ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ W URZĘDZIE

Wykaz przetargów ogłoszonych przez Urząd Miasta Kraśnik

Lp. Nazwa przetargu  Cena brutto Nazwa wykonawcy Komisja przetargowa
1 Bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz wewnętrznych zarządzanych przez Urząd Miasta Kraśnik w zakresie nawierzchni bitumicznych i gruntowych
w 2016 r.
      417 724,00 zł Konsorcjum firm:
PBI Infrastruktura S.A.
ul. Kolejowa 10E
23-200 Kraśnik
PBI WMB Sp. z o. o.
ul. Błonie 8
27-600 Sandomierz

Agnieszka Szymula,

Wojciech Dziurda, Piotr Wołoszynek

 

Lista podmiotów, którym umorzono podatki (z uwzględnieniem rodzaju)

Podatnik Rodzaj podatku Kwota ulgi I kwartał 2016 roku
Waldemar Rucki Podatek od nieruchomości (os. fizyczne) umorzono 1.959,00 zł wraz z odsetkami  48,00 zł Ważny interes Podatnika
Barbara Zdybek-Jerzewska Podatek od nieruchomości (os. fizyczne) umorzono 1.732,40 zł wraz z odsetkami  822,00 zł Ważny interes Podatnika
Aneta Kędzierska Podatek od nieruchomości (os. fizyczne) umorzono 863,00 zł wraz z odsetkami  16,00 zł Ważny interes Podatnika
PPW ,,NABOR” Podatek od nieruchomości (os. fizyczne) odroczono 127.677,00 zł z odsetkami 1.371,00 zł Ważny interes Podatnika
Andrzej Franaszczuk Podatek od nieruchomości (os. fizyczne) Rozłożono na 68 rat 30.410,00 zł z odsetkami 3.739,00 zł Ważny interes Podatnika
Robert Łukasik Podatek od nieruchomości (os. fizyczne) umorzono 668,00 zł wraz z odsetkami  20,00 zł Ważny interes Podatnika
Podatnik Rodzaj podatku Kwota ulgi I kwartał 2016 roku
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku Podatek od nieruchomości (os. prawne) umorzono 143.660,00 zł wraz z odsetkami  21.218,00 zł Ważny interes publiczny
Podatnik Rodzaj podatku Kwota ulgi I kwartał 2016 roku
Witold Owczarz Podatek od środków transportowych rozłożenie na 12 rat 1.417,20 zł wraz z odsetkami 137,00 zł Ważny interes podatnika
Podatnik Rodzaj podatku Kwota ulgi I kwartał 2016 roku
Anna Arent Podatek rolny, łączne zobowiązanie pieniężne umorzono 1.174,00 z odset. 415,00 zł, rozłożono 1.174,00 zł na 30 rat Ważny interes podatnika
         

Wysokość miesięcznego wynagrodzenia burmistrza, zastępców, sekretarza, skarbnika Urzędu Miasta Kraśnik

l.p. Stanowisko Wynagrodzenie miesięczne brutto( w zł)
1 Burmistrz Miasta 12 135,00
2 I z-ca Burmistrza Miasta   9 500,00
3 II z-ca Burmistrza Miasta   0,00
4 Sekretarz Miasta   6 340,00
5 Skarbnik Miasta  7 419,00

Wykaz pracowników Urzędu Miasta Kraśnik korzystających ze służbowych telefonów komórkowych abonamentowych

 1. Mirosław Włodarczyk
 2. Marzena Pomykalska
 3. Zbigniew Dżugaj do 29.02.2016r.
 4. Barbara Jarosz
 5. Łukasz Wyka
 6. Jacek Lodowski
 7. Magdalena Gubernat do 23.02.2016r.
 8. January Pawlos
 9. Michał Mulawa
 10. Ewa Hreszczyk
 11. Agnieszka Szymula
 12. Marian Kulpa

oraz na kartę:

Przyznanie lokali

 1. Wykaz osób, którym przydzielono lokale mieszkalne
Lp. Imię i nazwisko Adres lokalu Data skierowania UWAGI
  Bożena Bezler ul. Sikorskiego 4/1, Kraśnik 09.02.2016  
  Stanisława Marczuk ul. Krasińskiego 12/19, Kraśnik 11.03.2016  
  Jan Szymakowicz ul. Wyszyńskiego 9/3, Kraśnik 11.03.2016  

 

 1. Wykaz osób, którym przydzielono lokale socjalne
Lp. Imię i nazwisko Adres lokalu Data skierowania UWAGI
1. Beata Sobstyl ul. Podwalna 8/3, Kraśnik 01.03.2016  
2. Danuta Jabłońska ul. Ar. Krajowej 25A/13, Kraśnik 14.03.2016  
3. Magdalena Bojko – Bańkowska ul. Ar. Krajowa 25A/48, Kraśnik 14.03.2016  
  Waldemar, Halina Kulik ul. Ar. Krajowej 25A/12, Kraśnik 16.03.2016  
  Mariusz Rybiński ul. Ar. Krajowej 25A/56, Kraśnik 16.03.2016  
  Justyna Tworek ul. Ar.Krajowej 25A/41, Kraśnik 17.03.2016  
  Katarzyna Bańka ul. Ar.Krajowej 25A/32, Kraśnik 17.03.2016  
  Wiesław Świąder ul. Młyńska 6/3, Kraśnik 29.03.2016  
  Joanna i Bogdan Bojko-Bańkowscy ul. Młyńska 6/4, Kraśnik 29.03.2016  
  Danuta Próchniak Ul. Ar.Krajowej 25A/29, Kraśnik 29.03.2016  
  Tadeusz Czerwiec ul. Ar. Krajowej 25A/8, Kraśnik 29.03.2016  
  Katarzyna Czyżyk ul. Ar. Krajowej 25A/9, Kraśnik 29.03.2016  
  Andrzej Wołoszyn ul. Ar. Krajowej 25A/6, Kraśnik 29.03.2016  
  Bogusław Dubiel ul. Ar. Krajowej 25A/7, Kraśnik 29.03.2016  
 1. Wykaz osób, którym przyznano lokale mieszkalne w wyniku zmiany – nie przyznano lokali w ramach zamiany

Wydatki na ogłoszenia w prasie i telewizji

           
L.p. Nazwa wykonawcy Usługa Kwota Data zapłaty  
1 "Głos" G. Minik, G. Jankowski ogłoszenie w Głosie Kraśnickim Nr 24 i Gońcu Gazecie Powiatowej Nr 24 - publikacja uchwały Rady Miasta Nr XIX/116/2015 450,00 11-01-2016  
2 "Głos" G. Minik, G. Jankowski ogłoszenie w Głosie Kraśnickim Nr 24 i Gońcu Gazecie Powiatowej Nr 24 - publikacja uchwały Rady Miasta Nr XIX/115/2015 450,00 11-01-2016  
3 "Głos" G. Minik, G. Jankowski ogłoszenie w Głosie Kraśnickim Nr 24 i Gońcu Gazecie Powiatowej Nr 24 - publikacja uchwały Rady Miasta Nr XIX/110/2015 999,99 11-01-2016  
4 "Głos" G. Minik, G. Jankowski publikacja życzeń świątecznych w Głosie Kraśnickim nr 24 i Gońcu Gazecie Powiatowej Nr 24 500,00 18-01-2016  
5 "Głos" G. Minik, G. Jankowski ogłoszenie w Głosie Kraśnickim nr 2 i Gońcu Gazecie Powiatowej Nr 2 wg zlecenia OR.0530.2.2016 z 15.01.2016 330,00 10-02-2016  
6 "Głos" G. Minik, G. Jankowski Publikacja Uchwały RM Nr XX/120/2015 w Głosie Kraśnickim Nr 2 i Gońcu 405,90 18-02-2016  
7 Polska Press Sp. z o.o. Reklama prasowa wg zlecenia OKS.0541.03.2016 500,00 09-03-2016  
8 Corner Media Sp. z o.o. Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany studium 527,67 11-03-2016  
9 Corner Media Sp. z o.o. Ogłoszenie o przystapieniu do zmiany planu miejscowego 649,44 11-03-2016  
                     

Wykaz decyzji administracyjnych z uwzględnieniem uchylonych

 1. Referat Gospodarki Komunalnej

- ilość wydanych decyzji administracyjnych – 25

- ilość decyzji uchylonych – 0

     2.    Wydział  Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

            - ilość wydanych  decyzji administracyjnych – 394

            -  ilość decyzji uchylonych -0

      4.    Wydział  Spraw Obywatelskich i Ochrony Informacji Niejawnych

             - ilość wydanych decyzji administracyjnych – 67

             - ilość decyzji uchylonych – 0

      5.    Referat Podatków Lokalnych

             - ilość wydanych decyzji administracyjnych – 11 193

             - ilość decyzji uchylonych – 0

      6.    Referat Ochrony Środowiska

            - ilość wydanych decyzji administracyjnych – 44

           - ilość decyzji uchylonych – 0

Stan zatrudnienia

- pracujący – 125 osób (w tym 14 SM  /w tym 2 na stanowiskach pomocniczych/ w tym 23 na  stanowiskach pomocniczych i obsługi.)

- etaty – 122,9 

 1. Wykaz nowozatrudnionych pracowników: 

1. Zych Anna,

2. Choma Krolina

III . Wykaz osób przyjętych na staż w  okresie I kwartału 2016 r.

        1. Ewelina Bijak,

        2. Agata Wójcik

IV. Wykaz pracowników, z którymi podpisano umowy o finansowanie studiów

       podyplomowych:

W przedmiotowym okresie z żadnym pracownikiem nie została podpisana umowa o finansowanie studiów podyplomowych.

 V. Wykaz pracowników prowadzących działalność gospodarczą:

 1. Członka Tadeusz,
 2. Rudnicki Robert,
 3. Woźniak Paweł
 4. Płecha Paweł
 5. Bornus Małgorzata
 6. Płecha Barbara

Wykaz podmiotów, którym wydano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 1. Hajdenraich Artur
 2. Wośkowski Zbigniew
 3. Rucka Izabela
 4. Gałęzowski Michał
 5. Barszcz Marzena, Jerzy s.c.
 6. Szydłowska Marta
 7. Hysa Krzysztof
 8. ROSSMANN Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o.
 9. Agnieszka Gutek, Monika Baran s.c.
 10. Smendek Beata

Pracownicy Urzędu Miasta Kraśnik i jednostek podległych   zasiadający we władzach stowarzyszeń i klubów sportowych:

 1. Pani Krystyna Krotkiewicz, Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1,                  jest Prezesem Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kraśniku,
 2. Pani Teresa Skorupa, Wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1,                      jest Sekretarzem Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ZPO nr 1,
 3. Pan Artur Domański, Wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2,                   pełni funkcję Sekretarza Szkolnego Klubu Tenisa Stołowego „Dwójka” Kraśnik,
 4. Pan Krzysztof Łach, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3, jest Prezesem           Fabrycznego Klubu Sportowego ,,Stal” w Kraśniku,
 5. Pani Barbara Grasińska – Ciereszko, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5, od lutego 2016 r. jest Prezesem Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce              (w styczniu 2016 r. pełniła funkcję Wiceprezesa),
 6. Pan Wojciech Stopa, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6,                                jest Wiceprezesem Kraśnickiego Stowarzyszenia Aktywna Integracja w Kraśniku,
 7. Pan Jerzy Bednarz, Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1, jest Prezesem               Oddziału Akcji Katolickiej przy Parafii Świętego Józefa Robotnika w Kraśniku,
 8. Pani Janina Rusek, Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 5, jest Sekretarzem Stowarzyszenia Koło Koleżeńskie 24 Pułku Ułanów w Kraśniku,
 9. Pani Anna Mazur, Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia, pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia  ,,Muzyk”.
 10. Paweł Biskup – prezes Biało-Czarnych
 11. Andrzej Serwacki – sekretarz zarządu UKS przy SP nr 3
 12. Piotr Machaj – prezes UKS przy SP nr 1
 13. Konrad Szmyrgała - prezes MUKS
 14. Ewa Matuszkiewicz - prezes „Dwójka Fox”
 15. Beata Kołosińska - członek zarządu „Dwójka Fox”
 16. Artur Domański – sekretarz SKTS „Dwójka”
 17. Jerzy Bednarz – prezes oddziału Akcji Katolickiej przy Parafii Świętego Józefa Robotnika                w Kraśniku
 18. Aneta Sapuła-Kołodziejczyk – prezes Centrum Wolontariatu w Kraśniku
 19. Krzysztof Łach – prezes Fabrycznego Klubu Sportowego „Stal” Kraśnik
 20. Mariusz Kwietniewski – prezes Kraśnickiego Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego
 21. Jacek Sarna – prezes LKS „Tęcza” Kraśnik

Wykaz dotacji dla klubów sportowych przyznanych decyzją Burmistrza Miasta Kraśni..

L.p.

Oferent

Przyznana

kwota dotacji (zł)

  Parafialny Klub Sportowy „za Bramą” 6 500
  Uczniowski Klub Pływacki „FALA” 40 000
  Kraśnicki Międzyszkolny Klub Sportowy 45 000
  Fabryczny Klub Sportowy Stal Kraśnik 240 000
  Ludowy Klub Sportowy „TĘCZA” 70 000
  Kraśnicka Akademia Taekwon – do 35 000
  Międzyszkolny Klub Sportowy przy PG – 1 50 000
  Szkolny Klub Biegowy 20 000
  Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ Suples” Kraśnik 40 000
  Racing Team Kraśnik 7 000
  Kraśnicki Miejski Szkolny Związek Sportowy 3 000
  Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 30 000
  Uczniowski Klub Sportowy „Biało –Czarni” 20 000
  Szkolny Klub Tenisa Stołowego „ Dwójka” 18 000
  Klub Bokserski „Sparta” Kraśnik 10 000
  ŁACZNIE 634 500

Skład personalny Rad Nadzorczych spółek należących do gminy Miasto Kraśnik

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji

 1. Przewodniczący – Radomir Suwała
 2. Członek  - Mirosław Każmirak
 3. Członek – Grzegorz Stępień

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe

         1.  Przewodniczący  - Jacek Dubiel

    2.  Sekretarz – Wiesław Wołoszyn

    3.  Członek – Józef Wieleba

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

 1. Przewodniczący – Paweł Cioch
 2. Zastępca przewodniczącego – Marzena Ciastoch
 3. Sekretarz – Krzysztof Martyniuk
 4. Członek – Robert Adamczyk
 5. Członek – Dariusz Szlafka

Wysokość diet

MPK

Przewodniczący – 1 850,00 zł brutto

Członkowie – 1 233,33 zł brutto

KPM

Przewodniczący – 1700,00 zł brutto

Członkowie – 1200,00 zł brutto

KPWiK

Przewodniczący –  2 050,00 zł brutto

Członkowie –  1 373,50 zł brutto

Wykaz przejechanych kilometrów samochodem służbowym

SKODA  SUPER   DW 553  YN

Od  01.01. 2016 r. do  31.03. 2016 r.

LP           Imię i nazwisko          Stanowisko Przejechane kilometry
   1 Mirosław Włodarczyk  Burmistrz Miasta                 4595
    2 Marzena Pomykalska I  Z-ca  Burmistrza   150
    3 Katarzyna Janiszewska Kierownik 1211
   4 Michał Mulawa Rzecznik Prasowy   475
                                        RAZEM              6 431
0
0
0
s2smodern
26,14,-1,70,1
310,1000,0,2,500,6000,60,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Sprawdź naszą ofertę inwestycyjną
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/4, 1,8843 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/6, 0,8464 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/6, 1,5240 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/9, 0,4111 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/10, 0,5000 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/3, 0,4716 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/4, 2,8382 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/5, 0,3596 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/13, 2,0312 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/14, 2,00 ha
Sprawdź szczegóły

video

wiecej filmow