Posiedzenia komisji

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 30 marca 2017    |    Imieniny obchodzą: Amelia, Leonard, Dobromir
 • Panorama miasta
  Panorama miasta
 • Dni Kraśnika
  Dni Kraśnika
 • TRIATHLON Kraśnik
  TRIATHLON Kraśnik
 • Festiwal Kolorów
  Festiwal Kolorów
 • Park im. Jana Pawła II
  Park im. Jana Pawła II
 • MOSiR
  MOSiR
 • Kościół pw. WNMP
  Kościół pw. WNMP
 • Zachód słońca
  Zachód słońca
 • Ulica św. Faustyny
  Ulica św. Faustyny
 • Festiwal Śladami Singera
  Festiwal Śladami Singera
 • Jan i Cecylia
  Jan i Cecylia
 • Kościół pw. Ducha Świętego
  Kościół pw. Ducha Świętego
 • Kraśnik Blues Meeting
  Kraśnik Blues Meeting
 • Park, ul. Mickiewicza
  Park, ul. Mickiewicza
 • Zalew Kraśnicki
  Zalew Kraśnicki

rada miasta

Komisje stałe Rady Miasta Kraśnik odbywają swoje posiedzenia w budynku

Urzędu Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84. (III piętro - sala konferencyjna)


Informacja o porządkach posiedzeń komisji:

Ostatnie posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kraśnik odbyło się dnia 27 lutego 2017 roku

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kraśnik, odbędzie się  dnia 24 marca 2017r. (piątek) o godz. 13 00 w Urzędzie Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu 24 posiedzenia Komisji.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w budżecie Miasta Kraśnik na rok 2017.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości będących w zasobie Gminy Miasto Kraśnik, z ich dotychczasowymi najemcami i dzierżawcami, na okres do 3 lat.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kraśniku wpisanym do rejestru zabytków.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Kraśnik, położonej w Kraśniku, obręb Północ.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Kraśnik, położonych w Kraśniku, obręb Północ.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Filaretów ulicy w mieście Kraśnik.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ulicy w mieście Kraśnik.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Kasztanowa ulicy w mieście Kraśnik.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Jasna ulicy w mieście Kraśnik.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Jana Kasprowicza ulicy w mieście Kraśnik.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Jagiellońska ulicy w mieście Kraśnik.
 16. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Garażowa ulicy w mieście Kraśnik.
 17. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Grodzka ulicy w mieście Kraśnik.
 18. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Graniczna ulicy w mieście Kraśnik.
 19. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Energetyczna ulicy w mieście Kraśnik.
 20. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Hugo Kołłątaja ulicy w mieście Kraśnik.
 21. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Komisji Edukacji Narodowej ulicy w mieście Kraśnik.
 22. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Kolejowa ulicy w mieście Kraśnik.
 23. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Jana Kochanowskiego ulicy w mieście Kraśnik.
 24. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Komunalna ulicy w mieście Kraśnik.
 25. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Klonowa ulicy w mieście Kraśnik.
 26. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Harcerska ulicy w mieście Kraśnik.
 27. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Klasztorna ulicy w mieście Kraśnik.
 28. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Grunwaldzka ulicy w mieście Kraśnik.
 29. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Marii Konopnickiej ulicy w mieście Kraśnik.
 30. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Mikołaja Kopernika ulicy w mieście Kraśnik.
 31. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Koszarowa ulicy w mieście Kraśnik.
 32. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Tadeusza Kościuszki ulicy w mieście Kraśnik.
 33. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Festiwalowa ulicy w mieście Kraśnik.
 34. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Fabryczna ulicy w mieście Kraśnik.
 35. Zaopiniowanie wniosku Pani Ewy Wójcik w sprawie umorzenia zadłużenia związanego z eksploatacją lokalu mieszkalnego.
 36. Wolne wnioski.
 37. Zakończenie posiedzenia.

 

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Przedsiębiorczości i Inwestycji Rady Miasta Kraśnik odbędzie się dnia 23 marca 2017r. (czwartek), o godz. 13 00 w Urzędzie Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu 24 posiedzenia Komisji.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w budżecie Miasta Kraśnik na rok 2017.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości będących w zasobie Gminy Miasto Kraśnik, z ich dotychczasowymi najemcami i dzierżawcami, na okres do 3 lat.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Kraśnik, położonej w Kraśniku, obręb Północ.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Kraśnik, położonych w Kraśniku, obręb Północ.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Filaretów ulicy w mieście Kraśnik.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ulicy w mieście Kraśnik.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Kasztanowa ulicy w mieście Kraśnik.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Jasna ulicy w mieście Kraśnik.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Jana Kasprowicza ulicy w mieście Kraśnik.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Jagiellońska ulicy w mieście Kraśnik.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Garażowa ulicy w mieście Kraśnik.
 16. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Grodzka ulicy w mieście Kraśnik.
 17. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Graniczna ulicy w mieście Kraśnik.
 18. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Energetyczna ulicy w mieście Kraśnik.
 19. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Hugo Kołłątaja ulicy w mieście Kraśnik.
 20. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Komisji Edukacji Narodowej ulicy w mieście Kraśnik.
 21. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Kolejowa ulicy w mieście Kraśnik.
 22. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Jana Kochanowskiego ulicy w mieście Kraśnik.
 23. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Komunalna ulicy w mieście Kraśnik.
 24. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Klonowa ulicy w mieście Kraśnik.
 25. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Harcerska ulicy w mieście Kraśnik.
 26. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Klasztorna ulicy w mieście Kraśnik.
 27. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Grunwaldzka ulicy w mieście Kraśnik.
 28. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Marii Konopnickiej ulicy w mieście Kraśnik.
 29. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Mikołaja Kopernika ulicy w mieście Kraśnik.
 30. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Koszarowa ulicy w mieście Kraśnik.
 31. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Tadeusza Kościuszki ulicy w mieście Kraśnik.
 32. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Festiwalowa ulicy w mieście Kraśnik.
 33. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Fabryczna ulicy w mieście Kraśnik.
 34. Wolne wnioski.
 35. Zakończenie posiedzenia.


Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miasta Kraśnik, odbędzie się  dnia 28 marca 2017 r. (wtorek) o godz. 10 00 w Urzędzie Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu 21 posiedzenia Komisji.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.

   

Ostatnie posiedzenie Komisji Promocji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kraśnik odbyło się w dniu 21 marca 2017r.  

Ostatnie posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Kraśnik, odbyło się  dnia 22 marca 2017r.  


 

 

26,14,-1,70,1
310,1000,0,2,500,6000,60,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Sprawdź naszą ofertę inwestycyjną
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/4, 1,8843 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/6, 0,8464 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/6, 1,5240 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/7, 0,9456 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/3, 0,4716 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/4, 2,8382 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/5, 0,3596 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/13, 2,0312 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/14, 2,00 ha
Sprawdź szczegóły

video sesje

START         URZĄD MIASTA        RADA MIASTA        GALERIA         VIDEO      WYDARZENIA       KONTAKT         BIP

napis 

TURYSTYCZNY KRAŚNIK   WIRTUALNY SPACER   APLIKACJA MOBILNA   ŻYCIE KRAŚNIKA   FOLDER PROMOCYJNY   HOT SPOTS   ZALEW KRAŚNICKI