Posiedzenia komisji

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 19 kwietnia 2018    |    Imieniny obchodzą: Adolf, Leon, Tymon

 

Projekty realizowane przez Miasto Kraśnik

 

rada miasta

Komisje stałe Rady Miasta Kraśnik odbywają swoje posiedzenia w budynku

Urzędu Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84. (III piętro - sala konferencyjna)


Informacja o porządkach posiedzeń komisji:


Ostatnie posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kraśnik odbyło się dnia 9 lutego 2018 roku 


Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kraśnik, odbędzie się  dnia 20 kwietnia 2018r. (piątek) o godz. 13 00 w Urzędzie Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu 36 posiedzenia Komisji.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w budżecie Miasta Kraśnik na rok 2018.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 6. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kraśnik za 2017 rok.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie i realizację inwestycji pn. „Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni – teren przy stadionie Tęcza” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie posiedzenia.   


Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Przedsiębiorczości i Inwestycji Rady Miasta Kraśnik odbędzie się dnia 19 kwietnia 2018r. (czwartek), o godz. 13 00 w Urzędzie Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu 37 posiedzenia Komisji.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w budżecie Miasta Kraśnik na rok 2018.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 6. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kraśnik za 2017 rok.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie i realizację inwestycji pn. „Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni – teren przy stadionie Tęcza” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie posiedzenia.

 


Ostatnie posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miasta Kraśnik, odbyło się  dnia 16 kwietnia 2018r.     

 

Ostatnie posiedzenie Komisji Promocji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kraśnik odbyło się w dniu 20 marca 2018r.


Ostatnie posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Kraśnik, odbyło się  dnia 14 lutego 2017r.  

 

 

26,14,-1,70,1
310,1000,0,2,500,6000,60,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Sprawdź naszą ofertę inwestycyjną
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/4, 1,8843 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/6, 0,8464 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/6, 1,5240 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/9, 0,4111 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/10, 0,5000 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/3, 0,4716 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/4, 2,8382 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/5, 0,3596 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/13, 2,0312 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/14, 2,00 ha
Sprawdź szczegóły

video sesje