Sesje Rady Miasta

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 20 sierpnia 2018    |    Imieniny obchodzą: Sabina, Sobiesław, Bernard

 

Projekty realizowane przez Miasto Kraśnik

 

rada miasta

 

 

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że LVII zwyczajna sesja Rady Miasta Kraśnik VII kadencji odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2018r. (czwartek) o godz. 9 00 w Urzędzie Stanu Cywilnego, w Kraśniku ul. Urzędowska 34.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza Miasta o działalności międzysesyjnej.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 7. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie przyjęcia Czteroletniego programu opieki nad zabytkami dla Miasta Kraśnik na lata 2018-2021.
 8. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta Kraśnik.
 9. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntu wchodzących w skład nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Kraśnik, położonej w Kraśniku, obręb Zarzecze I.
 10. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżaw nieruchomości będących w zasobie Gminy Miasta Kraśnik z ich dotychczasowymi najemcami, dzierżawcami, na okres do 3 lat.
 11. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie regulaminu, zasad i trybu nadawania wyróżnień Honorowych Miasta Kraśnik.
 12. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kraśnik.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad sesji.
0
0
0
s2smodern
26,14,-1,70,1
310,1000,0,2,500,6000,60,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Sprawdź naszą ofertę inwestycyjną
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/4, 1,8843 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/6, 0,8464 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/6, 1,5240 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/9, 0,4111 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/10, 0,5000 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/3, 0,4716 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/4, 2,8382 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/5, 0,3596 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/13, 2,0312 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/14, 2,00 ha
Sprawdź szczegóły

video sesje