Sesje Rady Miasta

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 21 czerwca 2018    |    Imieniny obchodzą: Alicja, Marta, Alojz

 

Projekty realizowane przez Miasto Kraśnik

 

rada miasta

 

 

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że LVI zwyczajna sesja Rady Miasta Kraśnik VII kadencji odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018r. (czwartek) o godz. 9 00 w Urzędzie Stanu Cywilnego, w Kraśniku ul. Urzędowska 34.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu LIII sesji Rady Miasta Kraśnik.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Kraśnik za 2017r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Kraśnik za 2017r.
 8. przedstawienie sprawozdania finansowego Miasta Kraśnik za 2017r,
 9. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kraśnik za 2017r,
 10. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kraśnik za 2017r,
 11. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego,
 12. dyskusja.
 13. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kraśnik za 2017r.
 14. zapoznanie z uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kraśnik w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Kraśnik za 2017r.,
 15. zapoznanie z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Kraśnik za 2017r.,
 16. dyskusja.
 17. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w budżecie Miasta Kraśnik na rok 2018.
 18. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 19. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżaw nieruchomości będących w zasobie Gminy Miasta Kraśnik z ich dotychczasowymi najemcami, dzierżawcami, na okres do 3 lat.
 20. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Miasta Kraśnik.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zakończenie obrad sesji.


0
0
0
s2smodern
26,14,-1,70,1
310,1000,0,2,500,6000,60,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Sprawdź naszą ofertę inwestycyjną
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/4, 1,8843 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/6, 0,8464 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/6, 1,5240 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/9, 0,4111 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/10, 0,5000 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/3, 0,4716 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/4, 2,8382 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/5, 0,3596 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/13, 2,0312 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/14, 2,00 ha
Sprawdź szczegóły

video sesje