Sesje Rady Miasta

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 21 listopada 2017    |    Imieniny obchodzą: Albert, Janusz, Konrad
 • Panorama miasta
  Panorama miasta
 • Dni Kraśnika
  Dni Kraśnika
 • TRIATHLON Kraśnik
  TRIATHLON Kraśnik
 • Festiwal Kolorów
  Festiwal Kolorów
 • Park im. Jana Pawła II
  Park im. Jana Pawła II
 • MOSiR
  MOSiR
 • Kościół pw. WNMP
  Kościół pw. WNMP
 • Zachód słońca
  Zachód słońca
 • Ulica św. Faustyny
  Ulica św. Faustyny
 • Festiwal Śladami Singera
  Festiwal Śladami Singera
 • Jan i Cecylia
  Jan i Cecylia
 • Kościół pw. Ducha Świętego
  Kościół pw. Ducha Świętego
 • Kraśnik Blues Meeting
  Kraśnik Blues Meeting
 • Park, ul. Mickiewicza
  Park, ul. Mickiewicza
 • Zalew Kraśnicki
  Zalew Kraśnicki

rada miasta

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że XLVII zwyczajna sesja Rady Miasta Kraśnik VII kadencji odbędzie się w dniu 30 listopada 2017r. (czwartek) o godz. 9 00 w Urzędzie Stanu Cywilnego, w Kraśniku ul. Urzędowska 34.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XLVI sesji Rady Miasta Kraśnik.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w budżecie Miasta Kraśnik na rok 2017.
 8. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 9. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmiany Uchwały nr XL/360/2017 z dnia 26 maja 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kraśnik.
 10. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018r.
 11. Podjęcie decyzji o nieobniżaniu dla potrzeb wymiaru podatku leśnego na rok 2018 średniej ceny sprzedaży drewna, która komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 roku została ustalona na kwotę 197,06 zł za 1 m3.
 12. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania, poboru, terminów płatności oraz określenia inkasentów i wysokości inkasa na rok 2018.
 13. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmiany uchwały nr XXV/159/2012 z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego środkami komunikacji miejskiej wykonywanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Kraśniku.
 14. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Kraśnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.
 15. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
 16. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie przyjęcia „Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kraśnik na 2018r.|”
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad sesji.
26,14,-1,70,1
310,1000,0,2,500,6000,60,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Sprawdź naszą ofertę inwestycyjną
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/4, 1,8843 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/6, 0,8464 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/6, 1,5240 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/7, 0,9456 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/3, 0,4716 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/4, 2,8382 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/5, 0,3596 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/13, 2,0312 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/14, 2,00 ha
Sprawdź szczegóły

video sesje

START         URZĄD MIASTA        RADA MIASTA        GALERIA         VIDEO      WYDARZENIA       KONTAKT         BIP

napis 

TURYSTYCZNY KRAŚNIK   WIRTUALNY SPACER   APLIKACJA MOBILNA   ŻYCIE KRAŚNIKA   FOLDER PROMOCYJNY   HOT SPOTS   ZALEW KRAŚNICKI