Sesje Rady Miasta

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 23 lutego 2018    |    Imieniny obchodzą: Romana, Izabela, Damian

 

Projekty realizowane przez Miasto Kraśnik

 

rada miasta

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że L zwyczajna sesja Rady Miasta Kraśnik VII kadencji odbędzie się w dniu 22 lutego 2018r. (czwartek) o godz. 9 00 w Urzędzie Stanu Cywilnego, w Kraśniku ul. Urzędowska 34.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XLIX sesji Rady Miasta Kraśnik.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w budżecie Miasta Kraśnik na rok 2018.
 8. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 9. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmiany Uchwały nr XLVII/480/2017 z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu w zakresie realizacji inwestycji pn. „Remont drogi wojewódzkiej Nr 833 Chodel – Kraśnik przy ul. Lubelskiej i ul. Urzędowskiej w Kraśniku”.
 10. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kraśnik w roku 2018”.
 11. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie uchwalenia Gminnego Programu wspierania Rodziny na lata 2018-2020.
 12. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022 dla Miasta Kraśnik.
 13. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad sesji.
26,14,-1,70,1
310,1000,0,2,500,6000,60,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Sprawdź naszą ofertę inwestycyjną
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/4, 1,8843 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/6, 0,8464 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/6, 1,5240 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/7, 0,9456 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/3, 0,4716 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/4, 2,8382 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/5, 0,3596 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/13, 2,0312 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/14, 2,00 ha
Sprawdź szczegóły

video sesje

START         URZĄD MIASTA        RADA MIASTA        GALERIA         VIDEO      WYDARZENIA       KONTAKT         BIP

napis 

TURYSTYCZNY KRAŚNIK   WIRTUALNY SPACER   APLIKACJA MOBILNA   ŻYCIE KRAŚNIKA   FOLDER PROMOCYJNY   HOT SPOTS   ZALEW KRAŚNICKI