Sesje Rady Miasta

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 19 września 2017    |    Imieniny obchodzą: Konstancja, January
 • Panorama miasta
  Panorama miasta
 • Dni Kraśnika
  Dni Kraśnika
 • TRIATHLON Kraśnik
  TRIATHLON Kraśnik
 • Festiwal Kolorów
  Festiwal Kolorów
 • Park im. Jana Pawła II
  Park im. Jana Pawła II
 • MOSiR
  MOSiR
 • Kościół pw. WNMP
  Kościół pw. WNMP
 • Zachód słońca
  Zachód słońca
 • Ulica św. Faustyny
  Ulica św. Faustyny
 • Festiwal Śladami Singera
  Festiwal Śladami Singera
 • Jan i Cecylia
  Jan i Cecylia
 • Kościół pw. Ducha Świętego
  Kościół pw. Ducha Świętego
 • Kraśnik Blues Meeting
  Kraśnik Blues Meeting
 • Park, ul. Mickiewicza
  Park, ul. Mickiewicza
 • Zalew Kraśnicki
  Zalew Kraśnicki

rada miasta

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że XLV zwyczajna sesja Rady Miasta Kraśnik VII kadencji odbędzie się w dniu 28 września 2017r. (czwartek) o godz. 9 00 w Urzędzie Stanu Cywilnego, w Kraśniku ul. Urzędowska 34.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XLI, XLII, XLIII, XLIV sesji Rady Miasta Kraśnik.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie odwołania członka Rady Seniorów w Kraśniku.
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kraśnik za pierwsze półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.  
 9. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w budżecie Miasta Kraśnik na rok 2017.
 10. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 11. Informacja o funkcjonowaniu spółek miejskich i ocena ich aktualnej sytuacji.
 12. Informacja o sytuacji w placówkach oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem aspektu reformy szkolnictwa.
 13. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przysługujących Miastu Kraśnik, jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
 14. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu w zakresie realizacji zadania pn. „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 833 Chodel-Kraśnik w m. Kraśnik od km 25+528 do km 26+633 (strona prawa)”.
 15. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżaw nieruchomości będących w zasobie Gminy Miasta Kraśnik z ich dotychczasowymi najemcami, dzierżawcami, na okres do 3 lat.
 16. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat gruntu położonego w Kraśniku przy ul. Mickiewicza.
 17. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntu wchodzących w skład nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Kraśnik, położonej w Kraśniku, obręb Zarzecze I.
 18. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej działki gruntu wchodzącej w skład nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Kraśnik, położonej w Kraśniku przy ul. Lubelskiej, obręb Zarzecze I.
 19. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Kraśniku, których właścicielem lub zarządcą jest Miasto Kraśnik, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków.
 20. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/258/2016 Rady Miasta Kraśnik z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji do publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 21. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kraśniku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kraśniku.
 22. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kraśniku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kraśniku.
 23. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Kraśniku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 im. Adama Mickiewicza w Kraśniku.
 24. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Kraśniku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Kraśniku.
 25. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Kraśniku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Kraśniku.
 26. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Kraśniku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 6 im. Jana Pawła II w Kraśniku.
 27. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zasad używania herbu Miasta Kraśnik.
 28. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie przyjęcia „Ramowego planu sesji Rady Miasta Kraśnik oraz posiedzeń Komisji stałych Rady Miasta Kraśnik w 2017r.”
 29. Wolne wnioski.
 30. Zakończenie obrad sesji.

 

 

26,14,-1,70,1
310,1000,0,2,500,6000,60,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Sprawdź naszą ofertę inwestycyjną
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/4, 1,8843 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/6, 0,8464 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/6, 1,5240 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/7, 0,9456 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/3, 0,4716 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/4, 2,8382 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/5, 0,3596 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/13, 2,0312 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/14, 2,00 ha
Sprawdź szczegóły

video sesje

START         URZĄD MIASTA        RADA MIASTA        GALERIA         VIDEO      WYDARZENIA       KONTAKT         BIP

napis 

TURYSTYCZNY KRAŚNIK   WIRTUALNY SPACER   APLIKACJA MOBILNA   ŻYCIE KRAŚNIKA   FOLDER PROMOCYJNY   HOT SPOTS   ZALEW KRAŚNICKI